|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu

SGP-STANDARD

sdružuje finanční prostředky českých a slovenských podniků pro zajištění aktuální informovanosti v oblasti legislativy a norem a pro aktivní zapojení se do normalizační činnosti. Členové Sdružení získávají informace o stavu a směru vývoje ve stanovených oblastech tak, aby byli na normalizační i legislativní změny připraveni v předstihu, a tím zvyšovali konkurenceschopnost svých výrobků.

Správcem SGP-STANDARD je Institut pro testování a certifikaci, a. s. Toto sdružení, které bylo založeno 13.1.1993, má v současnosti 3 sekce - gumárenskou, plastikářskou a plastových potrubních systémů. Sdružení nemá právní subjektivitu; všechny prostředky získané z členských poplatků za služby nebo prodejem rozborových studií jsou určeny na zpracování informací. Vzájemné vztahy členských organizací jsou upraveny Smlouvou SGP-STANDARD a Statutem SGP-STANDARD, Hospodaření je kontrolováno revizní skupinou.

Plán činnosti na určité období stanovuje Rada zástupců organizací na svém jednání. Součásti plánu je aktualizace Informačního portálu SGP-STANDARD, dále konzultace k normalizační a legislativní problematice a ověřování platnosti norem.

Sekretariát SGP-STANDARD zajišťuje v rámci Centra technické normalizace také předsednictví čtyř technických normalizačních komisí, kde jsou členové SGP-STANDARD aktivně zapojeni do spolupráce s ÚNMZ při vytváření systému národní normalizace:


Kontakty

Pracovník tel.: e-mail:
Ing. Lenka Druláková
vedoucí normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD
572 779 931 ldrulakovaPostaitczlin.cz
Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín


Zvolení představitelé Rady SGP-STANDARD:
Ing. Ivana Attlová, WAVIN EKOPLASTIK, s. r.o, ČR  předsedkyně Rady SGP-STANDARD
Ing. Martin Lovič, SLOVNAFT, a.s., SR, místopředseda Rady SGP-STANDARD
Ing. Dana Peterková, FATRA, a.s. ČR, předsedkyně revizní skupiny

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lenka Druláková

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM