|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Nabídka služeb

portál Zákony a normy

Odborné služby pro členy SGP-STANDARD

Členským organizacím poskytuje výkonný sekretariát následující služby: 

  • provozuje Informační portál SGP-STANDARD, kde má každý člen přístup pomocí hesla. Nejdůležitější součásti informačního portálu je měsíční aktualizace on-line studií. Portál zahrnuje měsíčně aktualizované informace o nově vydaných zákonech a předpisech ČR, SR a ES. Kromě toho jsou zde umístěny novinky, rešerše nejdůležitějších výrobkových skupin, vybrané notifikované dokumenty z databáze TRIS, informace o rozpracovaných normách ČSN, EN a ISO atd.
  • provádí rešerše zahraničních norem pro konkrétní výrobky nebo činnosti;
  • poskytuje konzultace k normalizační problematice a směrnicím ES/EU,
  • provádí ověřování platnosti norem;
  • zpracovává a aktualizuje databázi o rozpracovaných dokumentech ISO a CEN, které má ve své působnosti v rámci Centra technické normalizace (CTN);
  • zajišťuje jednání Rady a revizní skupiny, v rámci kterých pořádá přednášky a poradenství

Činnost je zaměřena nejen na aktuální informovanost členských organizací, ale také na zjišťování stavu a směru vývoje ve stanovených oblastech. Snahou Sdružení je pracovat v informačním předstihu, aby členové Sdružení byli na normalizační i legislativní změny připraveni včas.


Prodej on-line studií na portále Uvádění výrobků na trh

Sekretariát SGP-STANDARD zprostředkovává pro nečleny SGP-STANDARD prodej on-line studií na portálu Uvádění výrobků na trh, které obsahují měsíčně aktualizované informace o nových a zpracovaných normách ČSN, EN a ISO a o platných a nově vydaných zákonech a předpisech ČR, SR a ES.


Zdroje informací

Při zpracovávání studií jsou využívány technické předpisy a normy všech úrovní, a to jak české, tak i mezinárodní a zahraniční. Jsou vyhodnocovány informace vyplývající z požadavků zákazníků, specifikací konkurenčních výrobků, seznamu norem, informačních databází.
Pracoviště normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD aktivně spolupracuje s ÚNMZ při vytváření systému národní normalizace. Od 1. 1. 2009 je z pověření ÚNMZ "Centrem technické normalizace"(CTN)  pro plasty, pryž, stavební výrobky, materiály pro styk s potravinami, obuv, usně a výrobky pro děti. Sekretariát SGP-STANDARD v rámci CTN předsednictví čtyř technických normalizačních komisí, kde jsou členové SGP-STANDARD aktivně zapojeni:

Cenným zdrojem informací jsou výsledky prací mezinárodních a evropských normalizačních komisí a pracovních skupin ve sledovaných oblastech v rámci rozsahu gesce CTN. Cílem je nevymýšlet vymyšlené, ale informovat zákazníky o tom, co již bylo zpracováno. Pro zajištění informovanosti o zahraničních normách má k dispozici sekretariát SGP-STANDARD databázi PERINORM. Pracoviště normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD kromě toho také provozuje vlastní databázi norem, která obsahuje informace o průběhu řešení těch norem ISO a CEN, u kterých toto pracoviště zajišťuje v rámci gesce připomínkování za ČR. Na základě Věstníku ÚNMZ jsou každý měsíc v této databázi norem také aktualizována data týkající se ČSN (normy platné, nahrazené, zrušené bez náhrady, harmonizované, určené atd.). Výstupy z této databáze jsou využívány nejen k rešerším pro členy a nečleny SGP, ale např. při spolupráci s ÚNMZ pro zpracování těchto portálů:

Kontaktyhttps://www.nlfnorm.cz/informacni-portal

Pracovník tel.: e-mail:
Ing. Lenka Druláková
vedoucí normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD
572 779 931
ldrulakovaPostaitczlin.cz

Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín

Zvolení představitelé Rady SGP-STANDARD:
Ing. Ivana Attlová, Wavin, ČR, předsedkyně Rady,
Ing. Martin Lovič, Slovnaft, SR, místopředseda Rady
Ing. Dana Peterková, FATRA, ČR, předsedkyně revizní skupiny

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lenka Druláková

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM